Informace pro rodiče

Informace ze školní jídelny pro rodiče žáků ZŠ. Platba stravného na září 2019. Žáci, kteří se stravovali v minulém školním roce, budou přihlášeni ke stravování od.
Read More