Informace pro rodiče

Informace ze školní jídelny pro rodiče žáků ZŠ.

Platba stravného na září 2019.
Žáci, kteří se stravovali v minulém školním roce, budou přihlášeni ke stravování od 3. 9. 2019.
Stravné zaplaťte prosím do 28. 8. 2019. Kdo stravné nebude mít uhrazené, 3. 9. oběd mít nebude.
Částku k platbě si můžete zjistit od 14. 8. 2019 na www.strava.cz
Pokud nechcete čekat každý měsíc na vyúčtování, kolik máte platit, můžete si dát trvalý příkaz ve svém bankovním účtu, a posílat tak každý měsíc přibližnou částku. Na konci školního roku Vám přeplatky budou vráceny. Prosím neposílejte velké částky, nelze
hradit stravné na celý školní rok najednou!!!
Přihlašování nových strávníků.
Žáci, kteří se ve školní jídelně doposud nestravovali, musí jejich rodiče přijít do školní jídelny osobně přihlásit. Budou jim sděleny informace k placení, přihlašování a odhlašování stravy.
Přihlašování nových strávníků je poslední týden v srpnu, od 26.8. – 30. 8. 2019,
od 8. 00 hod do 14. 00 hod.

8. 8. 2018

Jana Šedinová, vedoucí ŠJ