Zaměstnanci

Zaměstnanci

Jana Šedinová – vedoucí školní jídelny, pověřená řízením

Jana Hloucalová – hlavní kuchařka

Zuzana Chlumská – kuchařka

Klára Švancarová – pomocná síla + uklizečka